a u s p i c i s

a  u  s  p  i  c  i  s   l’oracle m’ha dit que et bateguen les ales al voltant d’una taca de llum, que a voltes et fa nosa quan voles enlluernada sovint de l’absurd […]   l’oracle m’ha dit que…

Origen: a u s p i c i s

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s